Sherborne

Sherborne tijdens de zorglessen van juf Gertie…

Volg hier de blog.

Sherborne is een bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne.
Sherborne is bewegingsopvoeding met als basiselementen:
-> lichamelijke bewustwording
-> ruimtelijke bewustwording
-> vertrouwen en relatievorming

Door Sherborne krijg je een sterkere bewustwording van je eigen lichaam en een rijkere mogelijkheid om relaties met anderen aan te gaan.
Je leert je krachten en energie op een gecontroleerde, inlevingsvermogende en creatieve manier gebruiken.
SHERBORNE VERBETERT JE BEWEEGLIJKHEID & JE PLEZIER ERIN, HET LEERT JE ONTSPANNEN & ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR.
Op onze school krijgt elke kleuter elke week een uur Sherborne in onze zorgklas midden in de groene omgeving van onze tuin.

Wat hebben we nodig?
Gemakkelijke, losse kledij en onze blote voeten! Handig zijn dan schoenen die we zelf uit en aan kunnen doen.
Broekkousen zijn moeilijk omdat we dan gemakkelijker vallen.

Tip: Vraag aan je kleuter of jij een massage kan krijgen van hem of haar.

Hebben jullie nog vragen? Willen jullie het lokaal of een lesje zien? Spreek verder af met juf Gertie. Je bent altijd welkom!

Joomla Templates - by Joomlage.com